Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (521/1999) 10 ja 24 §:ssä säädetyistä tiedoista koostuva tietosuojaseloste. Tietosuojaseloste on laadittu 31.5.2018.
 
Rekisterin pitäjä:
Tmi KStraining (Y-tunnus: 2868571-8)
Latokartanonkatu 12 A 3, 10600 Tammisaari
[email protected]
 
Yhteyshenkilö:
Kati Sell
Latokartanonkatu 12 A 3
[email protected]
 
Rekisterin nimi:
Asiakas- ja markkinointirekisteri
 
Tietojen käsittelyn tarkoitus:
Rekisterissä oleville henkilöille tiedotetaan Tmi KSTrainingin uutisista ja tapahtumista. 
 
Tietosisältö:
Rekisteriin ei kerätä muuta tietoa kuin henkilön etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. Rekisterin tietoja ei jatkokäsitellä millään tavalla. 
 
Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisterin sisältö muodostuu henkilöiden itsensä ilmoittautumisesta rekisteriin. Henkilötietoja kerätään käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä. 
 
Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Tmi KSTraining ei luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. 
 
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Rekisteriä hyödynnetään Kajabi-palvelussa, jolloin tiedot voivat palvelun sisällä siirtyä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Kajabi toimii GDPR:n säädösten mukaisesti.
 
Rekisterin suojauksen periaatteet:
Tmi KSTraining pitää huolen omista käyttäjätunnuksistaan niin, ettei ulkopuolisilla ole niihin pääsyä. Kajabi huolehtii, että rekistereihin ei ole ulkopuolisilla pääsyä. Asiakasrekisteri on Tmi KSTrainingin sähköisessä muodossa oleva aineisto, joka on suojattu salasanoilla. Muilla ei ole käyttäjätunnuksia tietokoneelle eikä pilvipalveluun, jossa sijaitsee kopio asiakasrekisteristä.
 
Tarkastusoikeus:
Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Tarkastaminen tapahtuu lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta pyyntö rekisterin pitäjän yhteyshenkilölle. 
 
Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen:
Jokaisella on oikeus vaatia korjaamaan virheellinen tieto. Korjaaminen tapahtuu lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta pyyntö rekisterin pitäjän yhteyshenkilölle.
Rekisteröity voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä vastaamalla jokaisessa viestissä olevan ohjeen mukaisesti ”Poistun listalta” ("Unsubscribe"), tai lähettämällä poistopyyntö sähköpostilla rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle.
 
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:
Rekisterissä olevia tietoja ei käytetä muihin kuin kohdassa ”tietojen käsittelyn tarkoitus” määriteltyihin tarpeisiin.
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.